Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu

Ogłoszenia
Tytuł dokumentu Ostatnia aktualizacja
Informacja dla rolników - uboje na użytek własny 2017-11-16 13:31:08
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dotycząca ubojów na użytek własny 2017-12-01 18:07:58
POSTĘPOWANIE Z PADłYMI ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI 2014-01-09 11:55:10
INFORMACJA DLA HODOWCOW TRZODY CHLEWNEJ 2014-01-09 11:55:10
Praktyki Lekarsko-Weterynaryjne 2014-01-09 12:03:31
Informacja dla hodowców o Afrykańskim Pomorze Świń 2017-12-01 18:08:08
Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią 2014-01-09 12:03:31
Wykaz punktów badanie miesa na użytek własny 2017-12-01 18:08:14
Afrykański Pomór Świń_informacje dla lekarzy wet. 2014-02-17 11:52:54
Afrykański Pomór Świn_2014 2014-07-24 11:36:19
Czynności z wyznaczenia na 2015 rok 2017-12-01 18:08:18
Czynności z wyznaczenia na 2016 r. 2015-11-13 11:12:58
Wytyczne dla producentów MLO 2016-06-06 11:39:45
ogłoszenie o naborze do czynności z wyznaczenia na 2017 r. 2016-11-10 09:06:48
Zmiany dotyczace znakowania świń 2017-10-25 10:12:05
ASF Bioasekuracja 2016-11-10 10:53:29
Wytyczne dla myśliwych_grypa ptaków.polowania na ptactwo łowne 2016-12-15 08:49:48
Informacja dla rolników_zmiany w identyfikacji i zgłaszaniu do ARiMR 2016-12-15 14:41:08
Strefa zagrożona_grypa ptaków.28.12.2016 2016-12-29 11:30:43
Grypa ptaków 2017-01-23 10:13:03
Czynności z wyznaczenia_nabór na 2018 r. 2017-10-26 10:12:48
Zmiana dni pracy_maj 2018 r. 2018-04-30 09:42:22
Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji pasz 2018-05-17 10:05:13
praktyczne wskazówki dla rolników związane z ubojem z konieczności 2019-03-06 10:23:56
Informacja dla pszczelarzy_chemizacja.Nadleśnoctwo Bogdaniec 2020-02-27 21:38:34
Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-27 21:45:21
Ogłoszenie w sprawie bezpieczeństa Koronawirus 2020-03-13 20:24:06
koronawirus informacje 2020-03-13 20:26:20
zagrożenie Covid 19 informacje dla rolników i plantatorów 2020-04-26 20:53:21
Informacje dla hodowców 2020-07-01 09:58:06
Informacje Covid19 2020-07-01 10:00:05
Poradnik – „ Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny” 2020-07-01 13:42:42
Poradnik – „Wymagania Weterynaryjne przy prowadzeniu RZEŹNI ROLNICZEJ” 2020-07-01 13:43:52
Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia padnietego bydła 2020-09-22 11:01:04
Zagrożenie ASfF i HPAI 2020-10-21 22:01:15
ASF strefa czerwona i żółta 2020-11-03 12:47:46
Rozporzadzenie Nr 2/2021 Ptasia grypa 2021-01-12 19:22:19
raport o stanie dostępności strony internetowej 2021-03-29 11:11:18
Zasady przemieszczania świń 2021-04-22 22:15:26
Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji świń 2021-04-22 22:23:49