WYCIĄG Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Tytuł dokumentu: Wykaz stanowisk w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mysliborzu

Autor dokumentu: Hanna Wardecka

Komórka organizacyjna: ---

Utworzono: 2010-05-04

Treść dokumentu:

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

 

957472296

 

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

957472296,

 

St. Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, kontroli w zakresie identyfikacji zwierząt, kontroli cross compliance

mgr. inż. Justyna Borysewicz

957472296,

justyna.borysewicz@piwmysliborz.nazwa.pl

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

 

957472296,
502548231

j

St. Inspektor Weterynaryjny ds. pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

mgr inż. Kazimierz Rosół

957472296

kazimierz.rosol@piwmysliborz.nazwa.pl

Główny księgowy

mgr Ewa Smolińska

957472296

ewa.smolinska@piwmysliborz.nazwa.pl

Księgowy

Lic. Kinga Kępa

957472296

kinga.kepa@piwmysliborz.nazwa.pl

Kontroler Weterynaryjny

tech. wet. Aleksandra Sawa

957472296

 

piw-zakazny@piwmysliborz.nazwa.pl

Sekretariat

Inż. Magdalena Mazurkiewicz

957472296

sekretariat@piwmysliborz.nazwa.pl

Załączniki:

Wprowadzono: 2022-05-04 11:09:39

Wprowadził: Ryszard Horbanowicz

Ostatnio aktualizowano: 2022-10-19 20:58:02

Aktualizował: Ryszard Horbanowicz