WYCIĄG Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Tytuł dokumentu: Bilans za 2020r

Autor dokumentu: Witold Hacia

Komórka organizacyjna: ---

Utworzono: 2010-03-29

Treść dokumentu:

Załączniki:
bilans 2020.pdf
informacja dodatkowa 2020.pdf
rachunek zysków i strat 2020.pdf
zestawienie zmian funduszy 2020.pdf

Wprowadzono: 2021-03-29 11:01:58

Wprowadził: Ryszard Horbanowicz

Ostatnio aktualizowano: 2021-03-29 11:02:11

Aktualizował: Ryszard Horbanowicz